links

nieuws

wat is yoga

'Yoga' als woord is afkomstig van het werkwoord 'Yui' (Sanskriet) wat als betekenis heeft het onder het juk brengen (b.v. trekdieren als ossen of paarden), verbinden, verenigen, samenbrengen.  Yoga als zelfstandig naamwoord heeft dan als betekenis een juk, bijv. als een houten verbinding tussen twee trekdieren die op die manier, verbonden met elkaar, de last van een werktuig trekken waardoor deze lichter wordt.  Een ander voor de hand liggend beeld is dat van een juk op de schouders met daaraan twee emmers, in balans. Twee gewichten in evenwicht gebracht, in balans. Naast balans, in evenwicht brengen, betekent het zelfstandige naamwoord tevens verbinding, vereniging, eenheid.


Naast de letterlijke vertaling is er over de inhoudelijke betekenis van yoga zoveel meer te zeggen  en uiteraard heeft het voor ieder mens ook weer een andere betekenis.....


lees meer....